©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน

คุณสุทธินี สิมะกุลธร ผู้บริหารบริษัทในเครือกุลธร ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรของพนักงานบริษัท กุลธร จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลธร เอนจิเนียริ่ง