©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสุเมธ  สิมะกุลธร ผู้บริหารบริษัทในเครือกุลธร ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. และในการนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับ คณะครูและต้นหางนกยูงที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย เป็นผู้ปลูกไว้ด้วย